Projekti

Projekti
Projekti su temelj za ostvarivanje strateških ciljeva Programa Sunca. Kroz njih osmišljavamo i provodimo konkretne aktivnosti i ostvarujemo specifične ciljeve. Projekti nam omogućavaju konkretan pristup problemima i prikupljanje financijskih sredstava neophodnih za provedbu aktivnosti članova, volontera i zaposlenika. Oni zapravo čine okosnicu financiranja Sunca.
Naši projekti su zapravo naš proizvod. S njima konkuriramo na natječajima EU fondova, različitih međunarodnih fondacija te domaćih javnih i poslovnih subjekata. Sredstva osvojena na natječajima dužni smo trošiti isključivo namjenski prema projektom planiranim aktivnostima ili u protivnom ista moramo vratiti.
Smatramo da su komunikacija i suradnja temelj učinkovite zaštite prirode pa se stoga gotovo svi projekti Sunca temelje se na partnerstvu i suradnji s udrugama, institucijama, različitim organizacijama i pojedincima.

Arhiva projekata
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET