Plan jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi’

Plan jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi’
U listopadu 2012. započeo je projekt ”Plan jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u Istočnoj Europi”. Projekt provodi Udruga ProPARK iz Rumunjske uz pomoć Bundesamt fur Naturschutz (BfN) iz Njemačke, a temeljni mu je cilj podrška i koordinacija razvoja regionalnih i nacionalnih planova za jačanje kapaciteta u svrhu provedbe CBD Programa rada na zaštićenim područjima u istočnoj Europi. 
Iako je razvoj kapaciteta izuzetno važan za efikasno upravljanje zaštićenim područjima, na prostoru Europe samo je nekoliko koordiniranih i sveobuhvatnih programa jačanja kapaciteta. Na prostoru istočne Europe takvi se programi uglavnom provode u obliku jednokratnih tečajeva na bazi pojedinačnih projekata te im nedostaje sistematičan i kontinuiran pristup.
Kako bi se doprinijelo ostvarenju temeljnog cilja projekta, postavljeni su sljedeći specifični ciljevi:
• Procijeniti edukacijske potrebe i potrebu jačanja kapaciteta u svim ciljanim zemljama, s naglaskom na zemlje u kojima će se razviti model za programe kapaciteta;
• Izraditi planove koji će služiti kao model i utvrditi potencijalne provedbene agencije;
• Identificirati i promovirati centre dobre prakse za razvoj kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima;
• Razviti kapacitete ovih centara za provedbu programa (trening trenera,  on-line platforma, mreža stručnjaka, itd;
• identificirati mogućnosti financiranja programa jačanja kapaciteta.
Projekt se sastoji od dvije faze. Prva faza uključuje procjenu potreba za edukacijom u 23 ciljane zemlje, dok druga faza uključuje razvoj nacionalnih i regionalnih planova jačanja kapaciteta te  prijedlog kurikuluma. Nacionalni planovi jačanja kapaciteta djelatnika sektora zaštite prirode razvijat će se kroz suradnju sa dionicima, dok će najrelevantniji među njima biti okupljeni u Radnu skupinu koja će raditi na pripremi, promociji i prihvaćanju/provođenju Plana.
Udruga Sunce koordinira izradu Nacionalnog plana jačanja kapaciteta djelatnika zaštićenih područja, na razini Hrvatske, te kao konzultant pruža logističku i tehničku podršku radu Radne skupine, prikuplja informacije i priprema materijale relevantne za plan jačanje kapaciteta te koordinira komunikaciju sa svima onima uključenima u ovaj proces na nacionalnoj razini.
    Tagovi:

Donatori

MAVA Foundation European Union DBU - Njemačka savezna zaklada za okoliš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Splitsko-dalmatinska županija Grad Split Ured za udruge Vlade RH

Udruga Sunce je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Partneri

WWF Mediterranean DGU Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Državni zavod za zaštitu prirode Park prirode Telašćica Park prirode Lastovsko otočje Nacionalni park Mljet Nacionalni park Brijuni Nacionalni park Kornati Javna ustanova Priroda Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije ProPark - Foundation for protected areas PAP RAC Gorska služba spašavanja Udruga Argonauta Udruga Divina Natura Lavanda Tours Ekološka udruga UNDP Hrvatska Čistoća Split Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko - neretvanske županije Javna ustanova Dalmatian Nature Ministarstvo turizma Prirodoslovno-Matematički Fakultet

Sunce je član

European Environmental Bureau MedPAN CEEweb Seas At Risk Adriapan Zeleni forum BioNET